Symbolika aniołów

Symbolika aniołów

Symbolika aniołów jest bardzo bogata i złożona. Anioł, będąc duchem duchowym, pozbawionym płci i ludzkich żądzy, stał się symbolem czystości i niewinności. Ponieważ nie jest zdolny do czynienia zła, ale skutecznie je zwalcza i mu zapobiega, symbolizuje siłę, ochronę i dobro.
Ponieważ anioły zapewniają nam swoje wstawiennictwo u Boga, symbolizują zrozumienie, współczucie i życzliwość. Wizerunek anioła to także symbol opieki boskiejbezpieczeństwaspokoju i radości.
Plastycznym przedstawieniom aniołów przypisuje się zatem rozmaite znaczenia. Najczęściej gest ofiarowania komuś w prezencie wizerunku anioła ma na celu wyrażenie najlepszych intencji wobec danej osoby. Dar w postaci figurki anioła umieszczonego w oknie niesie w sobie zwykle prosty przekaz: pragnę, byś zawsze był bezpieczny i szczęśliwy; chcę, by Twój anioł stróż zawsze czuwał nad Tobą.
Symbolika aniołów jest bardzo bogata i złożona. Anioł, będąc duchem duchowym, pozbawionym płci i ludzkich żądzy, stał się symbolem czystości i niewinności. Ponieważ nie jest zdolny do czynienia zła, ale skutecznie je zwalcza i mu zapobiega, symbolizuje siłę, ochronę i dobro.
Ponieważ anioły zapewniają nam swoje wstawiennictwo u Boga, symbolizują zrozumienie, współczucie i życzliwość. Wizerunek anioła to także symbol opieki boskiejbezpieczeństwaspokoju i radości.
Plastycznym przedstawieniom aniołów przypisuje się zatem rozmaite znaczenia. Najczęściej gest ofiarowania komuś w prezencie wizerunku anioła ma na celu wyrażenie najlepszych intencji wobec danej osoby. Dar w postaci figurki anioła umieszczonego w oknie niesie w sobie zwykle prosty przekaz: pragnę, byś zawsze był bezpieczny i szczęśliwy; chcę, by Twój anioł stróż zawsze czuwał nad Tobą.