Pięć ciekawostek o aniołach

Pięć ciekawostek o aniołach

 

Co oznacza nazwa ” Anioł” ?

Wyraz anioł został zapożyczony przez  z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiego słowa  (ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos), oznaczającego oryginalnie „posłaniec”. W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאךmal’ach – co również znaczy „posłaniec”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno gr. angelos jak i hebr. mal’ach oznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze (por. Malachiasz).

Jak wygląda anioł?

Postaci aniołów wielokrotnie pojawiają się w Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Przedstawiane są jako dostojne i uskrzydlone, pozbawione płci, choć silne  świetliste postacie Pełnią one zwykle rolę posłańców Boga gdy zachodzi potrzeba zakomunikowania jakiejś ważnej wiadomości ludziom wybranym przez Niego do istotnych zadań. Anioły spotykamy zatem w religiach opartych na tej Świętej Księdze, która jest podstawą dla Judaizmu i Chrześcijaństwa oraz ważną częścią Islamu. Okazuje się jednak, że skrzydlate postaci, którym nadaliśmy miano aniołów są znaczenie starsze.

Wiele osób wierzy, że Sumerowie kontaktowali się z istotami pozaziemskimi i postać anioła – potrafiącego latać, skrzydła są tylko atrybutem mającym podkreślić tę umiejętność – to przejaw tych kontaktów. Skrzydła, jakie są podstawowym atrybutem aniołów, mogą być jedynie metaforą obrazującą zdolność poruszania się w powietrzu. W jaki inny sposób pokazać na rysunku lub w rzeźbie, że dana istota potrafi latać? W tamtych czasach nie znano jeszcze zasad perspektywy. Symbol skrzydła dla zobrazowania umiejętności latania znany jest również w sztuce ludów tubylczych Ameryki. Czyżby więc u podstaw wiary w Anioły rzeczywiście leżały kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi? Tego nie wiemy. Jednak ludzie zawsze mieli tendencje do personifikacji i tłumaczenia sobie w sposób uwzględniający ich zdolności poznawcze zjawisk, których źródła nie potrafili sobie inaczej wytłumaczyć.

Kim są aniołowie?

Anioły Według Biblii żyją w niebie, nie mieszczą się w zakresie świata fizycznego. Anioły to byty niezależne od ludzi i jako takie zostały stworzone przez Boga. Początkowo uważano, że człowiek po śmierci staje się aniołem, ale to mit – nauka kościoła mówi, iż ludzie powołani do życia w niebie po śmierci są kimś ważniejszym niż aniołowie i będą zajmować wyższe miejsce w niebieskiej hierarchii. Wielu aniołów ma swoje imię i osobowość. Istnieje też hierarchia aniołów, w której na czele stoją archaniołowie, m.in. Michał, Gabriel, a w dalszej kolejności są Serafinowie – są najbliżej Boga, i cherubowie – uważani za wykonawców boskich zadań.

Anioły a ludzie

Anioły zostały stworzone nie tylko po to, aby służyć Bogu, ale również aby opiekować się ludźmi. Istoty te mają pomagać ludziom w podejmowaniu decyzji, wspierają ich i ochraniają, a także udzielają mądrości i dodają sił w chwilach próby.

Podobnie jak ludzie, tak również aniołowie mają wolną wolę. Posiadają większą moc niż ludzie, jednak mniejszą niż Bóg.

Anioły wcale nie mają skrzydeł ??!

Anioł może przybrać ludzką postać, o czym czytamy w Biblii. Tak naprawdę jest to jednak czysty duch, który nie ma konkretnej postaci fizycznej. Jego moc jest o wiele potężniejsza (i zupełnie inna) od tej, którą dysponują istoty cielesne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij do Sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu (cz. I, kwestia 51)
Co jednak z tymi mieczami i skrzydłami? Mają one przywodzić na myśl konkretne cechy aniołów -władzę i nieziemskość – ale należy pamiętać, że są tylko symbolami.
o…
źródło: https://deon.pl/…/5-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o…
Co o tym myślicie ? mi to zaburza całe wyobrażenie o Aniołach…🤭

Dodaj komentarz